Poligrafia oraz marketing- czyli reklamy drukowane

iałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacz

Dodane: 23-05-2019 03:46
Poligrafia oraz marketing- czyli reklamy drukowane etykiety nalepki

W tym znaczeniu termin ten dotyczy

DTP (ang. desktop publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacz