Kto potrzebuje sporządzić raport oddziaływania na środowisko?

incjonalnymi i federalnymi Doradztwo w zakresie porządku publicznego Doradztwo przy opracowywaniu projektów Zawieranie i realiza

Kto potrzebuje sporządzić raport oddziaływania na środowisko? Sporządzanie raportów oddziaływania

Nasze Usługi:Badanie zgodności terenów budowlanych i

Nasze Usługi:

Badanie zgodności terenów budowlanych i przemysłowych z przepisami lokalnymi, regionalnymi, prowincjonalnymi i federalnymi

Doradztwo w zakresie porządku publicznego

Doradztwo przy opracowywaniu projektów

Zawieranie i realiza