druk ulotek rybnik

Dzięki ulotkom każdy konsument może zapoznać

Druk to jeden z najlepszych wynalazków człowieka.

Za druk uznaje się różnego rodzaju techniki powielania tekstu oraz grafiki, metodami tradycyjnymi z wykorzystaniem maszyn drukarskich, jak i nowoczesnych metod z wykorzystaniem urządzeń komputerowych.

Odbitki nazywane są wydrukami.
Bardzo często przez druk rozumie się wydruk wykonywany ndruk ulotek rybnik .

Widok do druku:

druk ulotek rybnik