Chciał Tylko Parzyć Wyśmienitą Kawę. Popełnił Błąd, Który Kosztował Go ...

chy, gdzie obecne są rytuały picia kawy i bogata tradycja jej przyrządzania w określony sposób. Nie jest to jednak jedyny kraj, w którym kawa stała się elementem kultury. Będąc najbardziej popularną używką, kawa znalazła się w wie

Chciał Tylko Parzyć Wyśmienitą Kawę. Popełnił Błąd, Który Kosztował Go ... szkolenia dla baristów opole

Kawa w kulturze

Kawa, poza tym, że stanowi bardzo ważny artykuł spożywczy w handlu, znalazła także swoje miejsce w szeroko pojętej kulturze. Idealnym przykładem mogą być Włochy, gdzie obecne są rytuały picia kawy i bogata tradycja jej przyrządzania w określony sposób. Nie jest to jednak jedyny kraj, w którym kawa stała się elementem kultury. Będąc najbardziej popularną używką, kawa znalazła się w wie